Όλοι μας λίγο ή πολύ είτε είμαστε οι ίδιοι γονείς είτε μέσα από συζητήσεις με άλλους γονείς, έχουμε βρεθεί στο δίλημμα να επιλέξουμε ή έστω να σκεφτούμε την πιθανότητα της φοίτησης σε ένα ιδιωτικό ή σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τόσο οι υποστηρικτές της μιας πλευράς, όσο και αυτοί της άλλης σίγουρα κρύβουν πολλούς άσσους στο μανίκι τους και είναι έτοιμοι να τους βγάλουν, οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να στηρίξουν τις απόψεις τους. Ο λόγος;Ιδιωτικό σχολείο :


Αρχικά, αυτό που πρέπει να τονιστεί για το εκάστοτε ιδιωτικό σχολείο είναι πως η φιλοσοφία του καθορίζεται με βάση τόσο το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, όσο και με βάση την ταυτότητα που ο εκάστοτε ιδιώτης θέλει να δώσει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που διοικεί. Αναλογιζόμενοι αυτό, το ιδιωτικό σχολείο μπορεί να παρέχει τα ακόλουθα :


✓ Άρτια και ολοκληρωμένη υλικοτεχνική υποδομή, λόγω της οικονομικής ευχέρειας που έχει από τα δίδακτρα των μαθητών (μικρός αριθμός μαθητών ανά αίθουσα,  αίθουσες Η/Υ, βιβλιοθήκες, αίθουσα μουσικής και αθλητικών εγκαταστάσεων)

✓Ορθά καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό με βάση τις ανάγκες του σχολείου (αξιολόγηση ακαδημαϊκών κριτηρίων, διαρκής έλεγχος και ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου)

✓ Πληθώρα μαθημάτων – ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων (ξένες γλώσσες, αθλητικά τουρνουά κ.α)

  • Extra bonus : Aσφαλής μεταφορά των μαθητών

Παιδί και γονείς?Πως θα καταλάβουμε τις μαθησιακές δυσκολίες στην προσχολική ηλικία.


Δημόσιο σχολείο :


<< Σχολείο για όλους>> ή αλλιώς <<Σχολείο της γειτονιάς>>
 

✓ Δωρεάν εκπαίδευση

✓Σφαιρική κοινωνικοποίηση του παιδιού (συναναστροφή με συνομηλίκους διαφορετικού κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού πλαισίου με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του παιδιού)

✓ Μεγαλύτερη αυτονομία του εκπαιδευτικού να κινηθεί, με βάση την προσωπική του ταυτότητα.

  •  Extra bonus : Μικρή απόσταση από το σπίτι (<<Σχολείο της γειτονιάς>>)

 

 

Όποια απόφαση και να πάρουμε, τελικός στόχος είναι το ίδιο το παιδί να δομήσει στέρεες βάσεις, ώστε να γίνει ένας ολοκληρωμένος ενήλικας έτοιμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας.