Το Σεπτέμβριο 1938 ο κόσμος είδε ανεξήγητο φαινόμενο το oπoίο μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει...

Ξαφνικά ημέρα έγινε η νύχτα το συγκεκριμένο ανεξήγητο φαινόμενο κράτησε περίπου μία ώρα το μόνο που κατάφεραν να καταλάβουν είναι πως εκείνη τη στιγμή υπήρχαν σύννεφα τα οποία δεν άφηναν το φως του ήλιου ή μάλλον οι ακτίνες του ήλιου να περάσουν στη γη.