Οι άνθρωποι που υποφέρουν από ημικρανίες φαίνεται πως παρουσιάζουν αυξημένη διέγερση στον οπτικό φλοιό του εγκεφάλου, σύμφωνα με ερευνητές των Πανεπιστημίων του Birmingham και του Lancaster που δημοσίευσαν σχετική μελέτη στο Neuroimage: Clinical.

Στην εργασία αυτή, οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν μια θεωρία που υποστηρίζει ότι τουλάχιστον ένα μέρος της απάντησης στο ερώτημα «τι προκαλεί την ημικρανία» οφείλεται στον οπτικό φλοιό, την περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την όραση.

«Οι περισσότεροι πάσχοντες από ημικρανία αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι βιώνουν μη φυσιολογικές οπτικές αισθήσεις στην καθημερινή τους ζωή, όπως για παράδειγμα πρώιμες ψευδαισθήσεις, οπτικές δυσκολίες και υπερβολική ευαισθησία στο φως. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά υποδηλώνουν μια σύνδεση ανάμεσα στα συμπτώματα της ημικρανίας και τις ανωμαλίες στον οπτικό φλοιό. Τα αποτελέσματά μας παρέχουν κάποια πρώτα στοιχεία για αυτή τη θεωρία, καθώς ανακαλύψαμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο εγκεφαλικής απόκρισης στους πάσχοντες», αναφέρει ο Δρ. Terence Chun Yuen Fong, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Η ομάδα της μελέτης ετοίμασε ένα πείραμα με 60 εθελοντές, οι μισοί εκ των οποίων ήταν πάσχοντες από ημικρανία. Οι ερευνητές παρουσίασαν ένα μοτίβο με ριγωτό πλέγμα και κάλεσαν τους συμμετέχοντες να το βαθμολογήσουν ανάλογα με το αν τους προκαλούσε κάποιου είδους ενόχληση ή άλλα οπτικά φαινόμενα, όταν το κοιτούσαν.

Σε επόμενο πείραμα, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), μέσω του οποίου οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν και να καταγράψουν τα εγκεφαλικά κύματα των ατόμων την ώρα που έβλεπαν το οπτικό ερέθισμα. Και στα δύο πειράματα, οι ερευνητές βρήκαν μεγαλύτερη απόκριση στον οπτικό φλοιό της ομάδας συμμετεχόντων με ημικρανία.

Επίσης, η μελέτη έλαβε υπόψιν της αποτελέσματα από μια υπο-ομάδα υγιών συμμετεχόντων, οι οποίοι ανέφεραν επιπρόσθετες οπτικές δυσκολίες, ένα κοινό χαρακτηριστικό της ημικρανίας. Παραδόξως, αποδείχθηκε ότι οι συμμετέχοντες αυτοί παρουσίαζαν εξίσου αυξημένη διέγερση στην απόκριση του οπτικού φλοιού.

«Η μελέτη μας παρέχει στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχουν μάλλον συγκεκριμένες ανωμαλίες στον τρόπο με τον οποίο ο οπτικός φλοιός των πασχόντων από ημικρανία επεξεργάζεται πληροφορίες από τον έξω κόσμο. Υποψιαζόμαστε, όμως, ότι αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι της συνολικής εικόνας, αφού τα ίδια μοτίβα δραστηριότητας παρατηρούνται και στους υγιείς ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι σε συγκεκριμένα οπτικά ερεθίσματα», συμπληρώνει ο επίσης συγγραφέας, Δρ. Ali Mazaheri.

Το επόμενο βήμα της έρευνας είναι να παρακολουθήσει μια ομάδα ανθρώπων για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να δει αν η απόκρισή τους σε οπτικά ερεθίσματα αλλάζει καθώς πλησιάζουν σε μια κρίση ημικρανίας και να προσπαθήσει να χαρτογραφήσει ποιες άλλες σωματικές αλλαγές μπορεί να συμβαίνουν. Με τον τρόπο αυτό, η επιστημονική ομάδα στοχεύει να ανοίξει το δρόμο για τη δυνατότητα πρόβλεψης των κρίσεων ημικρανίας και να συμβάλει στην πρόληψη της έναρξής τους.

Πηγή: ygeiamou.gr

ημικρανίαυγεία