Ήταν ένας άντρας σε ένα νοσοκομείο και η γυναίκα του γεννούσε...


Μόλις η γυναίκα γέννησε έρχεται η νοσοκόμα στον άντρα και λέει:
– Συγχαρητήρια! Τρίδυμα!
– Εεε, με τέτοιο κανόνι που έχω εγώ!!!!
– Να καθαρίζετε που και που το κανόνι σας! Τα μωρά βγήκαν μαύρα!

τρίδυμακανόνιανέκδοτα